Jednalo se o výjimečnou kombinaci několika typů tepelných čerpadel s využitím pro jeden areál. Společnost VESKOM konkrétně instalovala tepelné čerpadlo systém země-voda IVT GEO G 280 pro vytápění objektu a IVT AIR X 170 systém vzduch-voda s možností klimatizace. Systém byl doplněn i o vysokoteplotní tepelná čerpadla MHI Q-TON pro dostatečné množství TUV a Q-TON, které zajišťuje ohřev bazénové vody. Realizováno bylo vrtné pole 20 vrtů o celkové délce 2200 m.

Konfigurací tří typů specializovaných tepelných čerpadel se podaří dosáhnout mimořádně nízkých provozních nákladů, protože každé tepelné čerpadlo pracuje v optimálním provozním režimu s nejvyšším možným topným faktorem.