Pomůže Veskom se žádostí o kotlíkovou dotaci na tepelné čerpadlo?

Ano, s žádostí o dotace Vám pomůžeme. Pozor, dotace má své podmínky, které jsou vždy vypsány pro danou výzvu kotlíkových dotací. Dotaci lze žádat pouze pro výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním a v emisních třídách 0 – 2.


Jak to probíhá v praxi?

V praxi to probíhá tak, že zákazník, který má starý kotel na uhlí a rozhodne se ho vyměnit, se spojí s obchodním pracovníkem naší společnosti, nejlépe e-mailovým dotazem na adresu vytapeni@veskom.cz.  V rámci výměny zdroje tepla je pak nutné dodržet požadavky dotace. Těmi zatím byly – fotografie dotazem stávajícího kotle, demontovaného kotle, poškozeného kotle na viditelném místě, dále doklad o jeho ekologické likvidaci a fotodokumentaci nového tepelného čerpadla. Vyplacení dotace, pokud je přiznána pak může nějaký čas trvat vzhledem k potřebnému času pro kontrolu dokladů.

 

Jaké tepelné čerpadlo nejčastěji instalujete místo kotle na uhlí?

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající domy, jsou v současné době hlavním sortimentem tepelná čerpadla typu vzduch – voda, pro svou rychlejší a jednodušší montáž a dodávku. Také cena instalace tepelného čerpadla vzduch-voda je při zisku dotace velmi zajímavá a návratnost investice tak kratší.

 

V čem spočívá výhoda a úspora, když nahradím kotel tepelným čerpadlem IVT a na kolik mě to vyjde?

Co se týká ceny instalace, je to vždy otázka velikosti domu a konkrétní situaci. Nicméně díky výši dotace 120 000,- Kč si lidé mohou v mnoha případech dopřát i špičkový výrobek s kvalitním servisem za ceny již kolem 200 000,-.

Předně je však nutné si uvědomit, že od roku 2022 bude zákaz používat kotle 1. a 2. emisní třídy bez ohledu na datum pořízení. Volba tepelného čerpadla je pak jednou z možností, jak tyto kotle nahradit. Hlavní výhodou je snížení provozních nákladů domu nejen na vytápění jako takové, ale i na ostatní elektrickou energii vzhledem k možnosti zisku levnější sazby D57. Pokud si lidé sečtou náklady na nákup uhlí, odvoz popela, skladování paliva a cenu za elektrickou energii na provoz domu, dostanou se na částku, která se jim instalací tepelného čerpadla v mnoha případech sníží. Málokdo si uvědomuje, že cena uhlí za poslední roky vzrostla. Další obrovskou výhodou je komfort pro uživatele. Žádné zatápění, žádné přikládání, žádné skládání uhlí. Více času na své koníčky a zájmy. Pro starší spoluobčany pak i šetření fyzické námahy. A to je velkou výhodou.


Je možné čerpat ještě nějakou slevu, třeba zelenou úsporám?

Výměna kotle na tuhá paliva většinou probíhá samostatně a pouze za využití právě kotlíkové dotace. Pokud se lidé rozhodnou v rámci rekonstrukce zdroje tepla pro větší rekonstrukci domu, tj. zateplení, výměnu oken, mají možnost na tyto činnosti požadovat dotace v rámci ostatních dotačních programů, např. Nová zelená úsporám apod.