Země/voda - plocha

 • Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.
 • Tepelná čerpadla se zemními kolektory jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které mají k dispozici vhodný pozemek.

Výhody 

 • O 30 % nižší spotřeba elektřiny, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu.
 • Nízké investiční náklady srovnatelné se vzduchovými tepelnými čerpadly.
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru.
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody 

 • Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m².
 • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky.
 • Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout.

Jak plošný kolektor funguje?

 • Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země „pod sebou" přibližně 2 % energie. Zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy „nad sebou", kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský „hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení.
 • Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá. Díky tomu se ani v dlouhodobém horizontu nemůže energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje.

Výběr plochy pro tepelné čerpadlo s plošným zemním kolektorem

 • Při výběru plochy pro plošný kolektor je v prvé řadě nutné vyloučit plochy, kde plánujete jakoukoliv výstavbu (bazén, garáž, atd.). Rovněž je nutno posoudit kvalitu zeminy. Komplikace mohou nastat v místech, kde je zemina s velkými kameny, skála či naopak písek.
 • Z důvodů snadného odvzdušnění je výhodné, aby kolektor byl uložen v rovině nebo mírně z kopce (směrem od kotelny). V opačném případě je nutno instalovat na nejvyšších místech odvzdušnění.

 

Země/voda - vrt

 • Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. 
 • Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 m.

Výhody 

 • Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách. 
 • Výrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel.
 • Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní).
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu. 
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody 

 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů 
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty

Kde lze vrty provádět?

 • Vrty se umisťují v okolí vytápěné budovy. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty umístit i pod základovou desku. Vrtné práce pak probíhají před výstavbou budovy. 
 • Vrty lze snadno provádět v oblastech s tvrdým podložím, naopak v oblastech s měkkým podložím (štěrky, písky) je vrtání obtížnější.
 • Zkušené vrtné firmy vybavené moderní technikou, dokážou vrtat bez většího poškození zahrady a mohou provádět vrtné práce i v těsné blízkosti budov bez jejich poškození. 

Jak získat povolení pro vrt?

 • Potřebnou dokumentaci pro povolení vrtných prací získáte od firmy, která bude vrty provádět.

 

Tepelná čerpadla země/voda

 

Kontaktujte obchodní oddělení ve vašem kraji