Nejúspornější typ tepelného čerpadla, které získává energii z plochy zahrady, nebo hlubinného vrtu.

Tepelná čerpadla země/voda mají nejnižší spotřebu elektřiny a nejdelší životnost. Jejich součástí je plastové potrubí s nemrznoucí směsí uložené pod zahradou nebo zapuštěné do vrtu, pomocí kterého se energie ze země získává. 

Další výhodou tepelných čerpadel země/voda je v porovnání se systémy vzduch/voda bezhlučný a bezúdržbový provoz.

 

Kontaktujte obchodní oddělení ve vašem kraji