V současnosti VESKOM GROUP tvoří sedm sesterských organizací. V oblastech stlačený vzduch, chlazení, tepelná čerpadla a energetický audit, jsou každá z nich špičkou svého oboru. Jsou předním dodavatelem úsporných energetických řešení využívajících synergický efekt jejich provázanosti v průmyslu i ve stavebnictví. Jejich technologie a služby využívají zákazníci v ČR, SR a mnoha dalších zemích.

Firemní politika je spojená s vysokými nároky na kvalitu a řešení za použití nejnovějších technologií a inovací a je podpořena rozvojem vlastních lidských zdrojů. V současnosti pracuje v rámci skupiny více než 100 zaměstnanců a její celkový obrat převýšil 500 milionů korun.

„Dosavadní i budoucí úspěchy skupiny VESKOM GROUP závisí na našich špičkových zaměstnancích. Proto je spolupráce se studenty vysokých a středních škol a kvalita pracovního prostředí jednou z vnitřních priorit naší firemní kultury,“ zdůrazňuje Ing. Bureš a doplňuje: „Ve spolupráci s ČVUT a ČZU jsme realizovali také několik výzkumných projektů."

Společnost je certifikovaná systémem kvality práce dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Propojuje prvotřídní technologie a zařízení světových značek se špičkovým domácím know -how.

Veskom disponuje jedním z nejlépe technicky vybavených servisních středisek v ČR. Je vybaveno špičkovou měřicí technikou, sloužící například pro analýzu energetických toků či pro prediktivní servis. „Celková kvalita v oblastech našeho podnikání již dávno není závislá pouze na kvalitě použitých technologií a komponentů. Stále více je ovlivňována souvisejícími službami, jako jsou poradenství, projekční činnost nebo dlouhodobý servis. Svůj úspěch proto nestavíme pouze na špičkových technologiích, jež používáme, ale také na komplexní kvalitě celé zakázky, v níž je mnohdy instalace technologie jedním z nejjednodušších kroků,“ vyzdvihuje Petr Bureš.

Vyjmenovat všechna ocenění a úspěchy, kterých firmy VESKOM GROUP dosáhly za čtvrtstoletí své činnosti, by vydalo na obsáhlý materiál. Za všechny uveďme Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí udílenou platformou BUSINESS LEADERS FORUM, kterou byla společnost oceněna čtyřikrát.

Generální ředitel společnosti Petr Bureš byl v roce 2016 finalistou soutěže Manažer roku, kde se umístil mezi 68 nejlepšími manažery České republiky.

Společnosti VESKOM GROUP pracují se systémem BYZNYS od společnosti J.K.R., a to již od roku 2003. Využívají jej pro kompletní ekonomiku, vedení zakázek, skladové činosti, reporting a projektové řízení. Oceňují zejména možnost širokého přizpůsobení software specifickým požadavkům, centralizaci a snadný přístup ke kompletním informacím.

Byznys

„I díky BYZNYS ERP a podpoře týmu J.K.R. dokážeme obstát v tvrdé konkurenci."