Vzduch/voda - venkovní vzduch

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. 
 • Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem.

Výhody 

 • Jednoduchá a rychlá instalace, bez nároků na velikost pozemku. 
 • Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly země/voda.
 • Snadné využití pro chlazení v letním období.  
 • Nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním. 
 • Bezúdržbové a bezpracné vytápění v porovnání s kotli na dřevo nebo uhlí.

Nevýhody 

 • Přibližně o 30 % vyšší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel země/voda s plošným kolektorem nebo vrtem.
 • Možné problémy s hlučností venkovní jednotky.
 • Snížený výkon a výstupní teplota topné vody při nízkých venkovních teplotách.
 • Kratší životnost kompresoru než u tepelných čerpadel země/voda.  
 • U některých SPLIT systémů mohou být povinné roční revize chladícího okruhu.

Jaké jsou hlavní typy tepelných čerpadel vzduch/voda?

 • MONOBLOK - tepelné čerpadlo má uzavřený chladivový okruh, který je jen ve venkovní jednotce. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí potrubí s topnou vodou. 
 • SPLIT - chladící okruh tepelného čerpadla se instaluje a plní chladivem až v místě instalace. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí chladivového potrubí. Pro instalaci SPLIT systémů je nutná odborná chlaďařská firma.

Kam umístit tepelné čerpadlo vzduch/voda?

 • Tepelné čerpadlo je nutné umístit tak, aby nerušilo hlukem vás ani vaše sousedy
 • Nedoporučujeme umisťovat tepelná čerpadla na střechy nebo na konzole zabudované v obvodových stěnách obytných budov, protože může docházet k přenosu vibrací do konstrukce budovy.

 

Tepelná čerpadla vzduch/voda

 

Kontaktujte obchodní oddělení ve vašem kraji