Topit, případně chladit v objektech s sebou nese jasný požadavek investorů: ušetřit maximálně na provozních nákladech. Proto jsme vyvinuli chladicí moduly VESKOM CM, které umožní topit i chladit v jednotlivých částech objektu současně, spoří prostor a urychlují instalaci celého systému.

Typ tepelného čerpadla země-voda společně s chladicím modulem je především ideálním způsobem, jak v objektu vyhovět všem požadavkům na topení i chlazení. Nezanedbatelným faktorem je samozřejmě ekologičnost celého řešení, díky níž je možné spořit na provozních nákladech objektů. A tak zatímco jižní část budovy si bude žádat začít chladit, na severní straně se dále může vytápět. Zajistit oba požadavky současně je pro instalace tepelných čerpadel s chladicími moduly VESKOM CM samozřejmost.

Chladicí modul VESKOM CM je určen jak pro rodinné domy, tak i pro občanské nebo průmyslové objekty. Uživateli objektu přináší zapojení modulů možnost vytápět a chladit za jedny provozní peníze. V období, kdy je větší potřeba chladu než tepla, je přebytečné odebrané teplo z budovy pomocí chladicích modulů ukládáno do primárního okruhu tepelného čerpadla a pomáhá tak rychlejší regeneraci hlubinných vrtů a zvýšení topného faktoru tepelných čerpadel.

Zásadní výhodou instalací tepelných čerpadel s chladicími moduly VESKOM CM je umožnění současného topení i chlazení podle potřeb jednotlivých částí budovy, a to pouze jedním zařízením.

Chladící modul VESKOM CM je patentově chráněn patentem č. 305815