V rámci této výměny jsme řešili problém krátkého stávajícího vrtu pro případný nový stroj IVT. Vzhledem k požadavku investora na využití tohoto vrtu jsme zvolili variantu stroje ECOFOREST  ecoGEO C2 T a chybějící energii z hlubinného vrtu nahradili použitím přídavného vzduchového modulu AU12, který je dopojen na primární stranu tepelného čerpadla. Nový stroj je v provedení COMPACT a zajišťuje i ohřev TUV ve vestavěné zásobníku.

Daná instalace tak dává možnost využití stávajících vrtů (většinou nedostatečných pro nové a technicky vyspělejší tepelná čerpadla) u historických instalací tepelných čerpadel, které jsou na hranici živostnosti a kde se bude řešit jejich výměna s následným využitím stávajících vrtů.