Posluchačům předal cenné rady, na které by se měl investor zaměřit při plánování podobných technologií na úsporu. Dále byla diskutována norma ISO 20431 pro tepelné zpracování kovů platné od července 2023 a normy CQI9, kterou automobilový průmysl využívá ve světě tepelného zpracování.

Navíc jsme pyšní na naši novou spolupráci v oblasti generátorů dusíku! Naše kompresory na stlačený vzduch, spolu s dodávanými separátory a filtry, jsou ideální pro zajištění kvalitního vstupního vzduchu do generátoru dusíku pro běžné použití. Společně jdeme novými cestami v oblasti energetické účinnosti a inovací!