Tepelné čerpadlo si můžete představit jako zařízení, které přečerpává teplo z nižší teplotní hladiny na vyšší. Jako pohon tohoto procesu se používá chladivový kompresor v kombinaci s expanzním ventilem. Pro přenos tepla z chladivového okruhu jsou samozřejmě třeba vhodné tepelné výměníky (kondenzátor, výparník atd.). Jde o kombinaci fyzikálních dějů – komprese a expanze – při optimálním přenosu tepla. Základní procesy tedy probíhají v chladivovém okruhu tepelného čerpadla. Odborná instalační firma pak k tepelnému čerpadlu připojí primární a sekundární okruh, jehož součástí jsou i oběhová čerpadla dopravující vhodnou kapalinu nebo vodu.

Tepelné čerpadlo země–voda je tím nejlepším řešením, pokud jde o spolehlivost a stabilitu dodávek tepla. Díky využití tepla země a vrtům, zemním kolektorům či slinkám, které jsou umístěny dostatečně hluboko pod povrchem funguje bez větších omezení i v zimním období, kdy teploty mohou klesnout hodně pod 0 °C. Není tak třeba instalovat další záložní zdroj tepla. Tyto typy se používají v chladnějších a horských oblastech. Nevýhodou je investice do zemních prací, která představuje navýšení ceny oproti níže uvedeným základním typům pracujících se vzduchem.

Typ tepelné čerpadlo voda–voda je velmi specifický a používá se v oblastech, kde je dostatek vody. Jeho velkou nevýhodou je citlivost na kvalitu vody, kdy poměrně intenzivně dochází k zanášení filtrů a celý systém primárního okruhu vyžaduje pravidelnou údržbu. Tak jako u předchozího typu je třeba počítat s vyšší investicí do nového systému. Existují oblasti, kde je možné získat velké množství teplé vody, a tím pádem je návratnost těchto systémů velmi zajímavá. Sice tento typ čerpadel není v současnosti příliš rozšířen, ale se zdražováním energií se předpokládá využití i v průmyslových oblastech v rámci zpětného získávání tepla při rozličných procesech.

Systém tepelné čerpadlo vzduch–voda je v současnosti velmi populární a rozšířený nejen v ČR, ale i v Evropě. Jeho hlavní výhodou je cenová dostupnost a přijatelná účinnost zejména ve střední a jižní části Evropy. Tento systém je velmi citlivý na teplotu okolního vzduchu, který slouží jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla. S klesající teplotou se snižuje účinnost vytápění. Standardem je pak výpočtová teplota -12 °C, při které se počítají tepelné ztráty objektů. Mnoho firem ve snaze prodat méně výkonné tepelné čerpadlo volí tuto teplotu vyšší, tím i bivalentní bod (cca -7 °C). Tak však uživatel dostane zařízení, které při teplotách pod touto teplotou již výkonově nestačí, a je třeba další potřebné teplo vyrobit v jiném zdroji – standardně v elektrické topné spirále. Zvyšují se tak celkové náklady na roční otop, v některých případech až o desítky procent. Při teplotě okolního vzduchu cca -20 °C dané tepelné čerpadlo již nefunguje a ani nemá význam ho provozovat. Proto se tento typ hodí do oblastí s mírným nebo teplým klimatem, nížin a obecně míst s celoročně vyšší průměrnou teplotou.

V případě tepelného čerpada vzduch–vzduch je instalace sice méně náročná, avšak velmi závislá na teplotě okolí, případně dalšího zdroje. S tím souvisí i účinnost celého procesu výroby tepla v tepelném čerpadlu. Tento systém však z legislativního hlediska ani žádným tepelným čerpadlem není, je považován za vzduchotechnické rekuperační zařízení.

Jak vybrat tepelné čerpadlo a podle čeho se rozhodnout?
Jaké vybrat tepelné čerpadlo do starého domu s radiátory?
Z jakých důvodů nezanedbávat servis tepelných čerpadel?

Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte v celém rozhovoru našeho ředitele Ing. Reného Kunčara ve spolupráci se společností GUMEX, spol. s r.o. na www.gumex.cz/blog/moderni-zdroje-tepla

Jsme český dodavatel tepelných čerpadel, topných a chladicích systémů, podlahového vytápění, rekuperačního větrání, větracích jednotek a klimatizace. Zákazníkům poskytujeme kompletní zákaznický servis od poradenství, návrhu, přes dodávku zařízení, montáž až po pravidelnou údržbu zařízení. Na českém trhu působíme již 30 let.