Každý zákazník, který objedná servis TČ prostřednictvím  webové objednávky a napíše do poznámky heslo PRÁZDNINY, získá 20% slevu na servisní práce z ceníku pro rok 2018.

Rozsah prací prováděných v rámci pravidelné servisní prohlídky 1x ročně:

Tepelné čerpadlo

 • kontrola chodu kompresoru
 • kontrola těsnosti spojů trubkového vedení
 • kontrola těsnosti chladivového okruhu (nepřímou metodou dle EN) 
 • kontrola náplně venkovního okruhu
 • kontrola oběhových čerpadel
 • vyčištění filtrů studené a teplé strany
 • kontrola elektrických částí tepelného čerpadla
 • kontrola nastavení regulátoru systému
 • celkové vyčištění vnitřního prostoru tepelného čerpadla

Doplňkový zdroj (elektrokotel):

 • kompletní kontrola chodu zařízení
 • kontrola elektrických částí a dotažení spojů  
 • kontrola těsnosti spojů

Topný systém

 • kontrola těsnosti spojů
 • kontrola tlakových poměrů topného systému
 • odvzdušnění systému