Když se investor rozhodoval, zda jít v připravovaných projektech cestou tepelných čerpadel, hrála důležitou roli nejen rozloha budovy, ale i moderně pojatý architektonický styl objektu. V případě využití systému čerpadel vzduch-voda by došlo k narušení venkovní fasády budovy, což bylo nežádoucí. I to byl jeden z faktorů, který vedl k finálnímu řešení systémem země-voda.

Typ země-voda je především ideálním způsobem, jak ve velkém objektu vyhovět všem požadavkům na topení a chlazení. Nezanedbatelným faktorem je samozřejmě ekologičnost celého řešení, díky níž je možné uspořit také na provozních nákladech. V objektu se topí pomocí teplovzdušných jednotek. Aby bylo zajištěno vytápění a chlazení administrativní budovy i prodejní plochy a také ohřev teplé užitkové vody, dodala firma Veskom zdroj tepla a chladu a zároveň provedla na místě montáž strojovny včetně rozvodů. Zdrojem primární energie pro tepelná čerpadla je dvacet hlubinných vrtů, každý o hloubce 105 metrů, vystrojených čtyřtrubkovou sondou.

Díky chladicím modulům je zásadním přínosem možnost, aby se v objektu současně topilo i chladilo podle potřeb jednotlivých částí budovy. Nejen u moderních prosklených objektů je to ideální způsob, jak v interiéru redukovat vliv počasí.

Tepelná čerpadla: 3x IVT Greenline D43
Výkon [kW]: 41,9 kW