Toto téma naší společnosti není cizí, ba naopak. Vždyť právě v letošním roce jsme obdrželi cenu v soutěži Tepelné čerpadlo roku 2019 v kategorii Komerční budovy za realizaci akce Obnova a rehabilitace zámku Písečné


25 vybraných studentů ČVUT, fakulty stavební pod záštitou odborníků z oboru TZB, včele s prof. Ing. Karlem Kabelem, CSc. během dvou dnů v týmech vypracovávalo Energetickou koncepci řešení nových prostor kongresového centra v návaznosti na jeho vnitřní prostředí.  Studenti tak museli vymýšlet řešení vzduchotechniky, vytápění, chlazení, a to nejen po stránce funkčnosti, ale také po stránce ekonomie provozu a environmentálního přístupu.
Výsledky svých prací pak jednotlivé týmy prezentovali poslední den, kdy odborná komise složená z odborníků jak z ČVUT v Praze,  VUT v Brně, ale i z Technické univerzity v Košicích vybrala nejlepší týmy, které obdrželi jednak ocenění a věcné dary od jednotlivých partnerů konference, ale zároveň si odvezli mnoho nových informací, které budou moci uplatnit ve svých diplomových pracích. 
Jsme potěšeni, že můžeme napomáhat rozvoji naší nové generace odborníků TZB a že práce, které studenti představili, měly vysokou technickou úroveň. Ing. Petr Bureš, majitel a jednatel společnosti

 

Letní škola TZB byla pro mě dlouhou dobu jen třemi dny v kalendáři, zpětně je hodnotím jako nejlépe využité dny před začátkem semestru. A to nejen kvůli získaným informacím, propagačním předmětům a materiálům, ale hlavně pro naladění na další školní práci a řešení problémů spojených s problematikou TZB. 
Program začínal v odpoledních hodinách sérií přednášek připravených převážně zástupci odborných firem a odborníků z praxe. Přednášky se vázaly víceméně k tématu workshopu letní školy a zahrnovaly i novinky z jednotlivých odvětvích. Druhý den byl ve znamení přednášek a nadcházejícího workshopu, pro který bylo vymezeno osm hodin práce, které většina skupin přetáhla do ranních hodin. Během návrhu energetického konceptu byli k dispozici odborníci z řad zástupců firem a vyučujících z technických univerzit a také četné občerstvení. Sice jsme si během vypracování návrhů připouštěli konkurenci, ale zároveň jsme se snažili navzájem podpořit a zužitkovat všechny dostupné informace. Letní škola TZB byla zakončena obodováním týmů a vyhodnocení workshopu. 
Závěrem bych chtěla poděkovat pořadatelům a organizátorům akce, kteří tento již v pořadí 17. ročník podporují. A pak také všem, kteří se rozhodli svoje poznatky a zkušenosti z praxe nebo studia sdílet s námi (studenty). Bc. Jana Ehlichová, studentka ČVUT