Které hlavní důvody Vás vedly k rozhodnutí využít tepelné čerpadlo k vytápění a chlazení?
Hlavní argumentem pro využití tepelného čerpadla systému země/voda je vysoká energetická účinnost v celém rozsahu venkovních teplot. Pro možnost chlazení jsem primární okruh z vrtu propojil s použitou rekuperací firmy ZEHNDER.

Proč jste si zvolili právě značku IVT a společnost Veskom?
Čerpadlo IVT instalované firmou Veskom jsem v novém domě použil vzhledem k desetileté zkušenosti v mém stávajícím domě a domě, který jsem před jedenácti lety postavil pro rodinu mé dcery. Oba tyto domy jsou osazeny tepelnými čerpadly systému země/voda. V době realizace ještě nebylo mnoho značek vyrábějících tento systém a od pana Ing. Šálka z firmy Veskom jsem se dozvěděl, že švédská firma IVT tento systém již vyrábí víc než deset let a je odzkoušený v náročných skandinávských podmínkách.

Instalovali jste ho v lednu, proč právě v měsíci, kdy se nejvíce topí?
V nově budovaném domě jsem čerpadlo instaloval v tom čase z důvodu využití speciálního programu pro vysoušení anhydritových podlah. V celém domě je nainstalováno podlahové vytápění firmou Veskom.

Využili jste možnost získat státní příspěvek?
U první dvou instalací jsem státní příspěvek využil, u nově instalovaného tepelného čerpadla v novostavbě se již neposkytuje. Upřesnil bych, že jsme požádali o státní příspěvek na rekuperaci vzduchu.
V provozu jej máte zhruba půl roku, jste s ním spokojen?
Nově instalované tepelné čerpadlo jsem zatím použil pouze pro vysoušení podlah a vytápění domu během výstavby v zimním období a to bez nejmenších problémů. Nadcházející topná sezóna, věřím,  plně prověří jeho kvality.

V čem jsou podle Vás hlavní přednosti jeho využití?
Jak už jsem zmínil v jedné z předcházejících odpovědí, je to vysoká účinnost využití geotermální energie. U všech tří mnou pořizovaných instalací k tomuto faktoru přispívá velmi výhodný geologický profil vybudovaných vrtů do hloubek 135 až 155 metrů. Další předností tohoto systému je oproti tepelným čerpadlům vzduch/voda naprostá bezhlučnost díky absenci venkovní jednotky, která je dle mých zkušeností, i při dodržení hygienických norem hladiny hluku, obtěžující v nočních hodinách. V poslední řadě bych zmínil naprostý komfort z hlediska celoročního provozu bez nutnosti jakéhokoli zásahu. U instalací před deseti lety byla regulace uzpůsobena potřebám domu po prvním zimním období a od té doby jsem již do systému nezasahoval.
A pokud jde o výdaje na topení?
Náklady na topení a ohřev teplé vody lze považovat za minimální, protože celkové měsíční platby za elektrickou energii (včetně vaření a osvětlení), pro dům s vytápěnou podlahovou plochou cca 250 m2, nepřevyšují 2500 Kč.

Jaký druh vytápění jste měli předtím?
Před instalací tepelného čerpadla jsem dům vytápěl elektrokotlem. Z důvodu v té době stále se zvyšujících cen elektrické energie jsem hledal nový systém vytápění.

Doporučil byste tepelné čerpadlo přátelům a známým? Jaké argumenty byste pro to zvolil?
Dá se říci, že jsem propagátorem tohoto systému vytápění a doporučuji ho všem známým. Všechny argumenty jsem již popsal v předcházejících odpovědích. Je to vysoká energetická účinnost a s tím spojené nízké provozní náklady a dále provozní komfort.
Na závěr musím konstatovat, že jsem byl velice spokojen s profesionálním přístupem firmy Veskom v Českých Budějovicích, a to jak ve fázi přípravy zakázky s panem Bezděkou, tak i v průběhu celé realizace zakázky pracovníky firmy. V mém domě firma Veskom realizovala kompletní technologii vytápění a rekuperace - instalaci tepelného čerpadla IVT včetně napojení na vrt, celkový systém podlahového vytápění a instalaci centrální rekuperace ZEHNDER včetně rozvodů vzduchotechniky. S panem Bezděkou jsme k mé spokojenosti vyřešili i speciální požadavky na možnost ochlazováni rekuperovaného vzduchu s pomocí vrtu a odsávání toalet propojením systému Geberit se vzduchotechnikou. 

Děkujeme, že si majitel našel čas na odpovědi na naše otázky.

IVT GEO 312 C