Fluorované skleníkové plyny: Jsou to jediné skleníkové plyny, které se nevyskytují přirozeně, ale byly vyvinuty člověkem pro průmyslové účely.

  • Podléhají tepelná čerpadla, nějakým pravidelným revizím? Jaká legislativa to nařizuje?

Ano, tepelná čerpadla, stejně jako jakákoli zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny. Tyto revize se však nevztahují na daná zařízení obecně. Z povinných revizí jsou zatím vyjmuta zařízení, která obsahují méně než 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů a zařízení, která jsou z výroby hermeticky uzavřená a mají příslušné označení výrobce a obsahují méně než 10 tun ekvivalentu CO2  fluorovaných skleníkových plynů.

 

  • O jaké revize jde a jak často se musí provádět?

Pokud zařízení spadá do povinnosti provádět „revize“, jedná se o kontrolu těsnosti zařízení prováděnou v souladu se směrnicí EU 517/2014, čl. 4. 

U menších instalací (rodinné domy apod.) je to většinou 1x ročně, u větších instalací jednou za 6 měsíců. Interval kontrol těsností lze ponížit na jednou za 24 měsíců a jednou za 12 měsíců v případě, že je instalován systém detekce úniků.

 

  • Povinnost revize je vázaná na objem a druh chladiva, ale lidé většinou netuší, jaký objem chladiva mají. Mám-li třeba čerpadlo pro běžný rodinný dům, tak ty revize mít musím? A musím je mít, když mám klimatizaci multisplit s dejme tomu 4 vnitřními jednotkami?

Každý výrobce zařízení má za povinnost uvádět obsah náplně zařízení a v technické dokumentaci popsat o jaký systém se jedná. Směrnice v tomto případě rozlišuje jednak množství a druh náplně a jednak typ zařízení na  ne/hermeticky uzavřené zařízení.

Běžná tepelná čerpadla o menších výkonech zatím tedy splňují množstvím náplně do 5 tun ekvivalentu CO2 a podmínkou hermeticky uzavřeného zařízení, u nichž není nutné kontroly těsnosti provádět. Důležité sdělení je ZATÍM.

Proti tomu se dá říci, že většina klimatizací a tepelných čerpadel vzduch-voda, která jsou propojena chladivovým potrubím, tzn. split systém, těmto revizím podléhají, protože výše uvedené podmínky nesplňují a to ani v malých výkonech.

 

  • Kdo tyto revize provádí? Mohou se kvůli revizím lidé obracet na Vaši společnost a kolik taková revize zhruba stojí?

Naše společnost má v tuto chvíli 8 certifikovaných revizních techniků dle EU 2015/2067. Cena je určována individuálně dle velikosti zařízení a jeho umístění a bude se pravděpodobně pohybovat v řádu jednotek tisíc korun. 

Vždy je dobré, si u daného dodavatele zařízení při výběru ověřit zda jeho zařízení těmto kontrolám podléhá a pokud ano, zda přímo on mi danou kontrolu je schopen v následujících letech zajistit.

Jaké záznamy o revizích musí majitel čerpadla vést (revizní kniha?) Kdo to vše kontroluje a jaký postih hrozí, pokud revize nebudou provedené?
 Každé zařízení, které splňuje výše uvedená kritéria musí mít Evidenční knihu, za jejíž vedení a uchovávání odpovídá provozovatel zařízení. Evidenční kniha musí být uchovávána v místě provozu zařízení.

Případné nedostatky zjištěné ČI MŽP jsou řešeny sankcemi dle zákona a pohybují se od 100 000,- až do 1 000 000,- Kč.

 

Rada závěrem:

Nakupujte zařízení od renomovaných výrobců, kteří reagují vždy včas na platnou legislativu a své výrobky s ní mají v řádném souladu.

Mějte na paměti, že každá legislativa se neustále vyvíjí a proto je dobré spojit se s odborníkem, který Vám vždy správně poradí.

Po dodavateli požadujte i zajištění těchto revizí vč. uvedení ceny této revize. Pokud budete tepelné čerpadlo provozovat 15 let a cena revize bude např. 5 000,-, je nutné počítat s celkovou min. částkou 75 000,- za dobu životnosti zařízení, kterou budete platit. Pokud zvolíte v úvodu dražší výrobek, který nebude daným revizím podléhat, pak celkové investice za dobu životnosti zařízení mohou být nižší.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku ohledně servisů a revizí tepelných čerpadel? Neváhejte se na nás obrátit servis.vytapeni@veskom.cz nebo servis.chlazeni@veskom.cz