IVT Tepelná čerpadla letos vyhlásili soutěž o Tepelné čerpadlo roku 2023 v kategoricích Nejunikátnější technické řešení, Nejúspornější instalace a Nejzajímavější instalace s tepelným čerpadlem. My jsme neváhali a několik svých projektů do soutěže přihlásili. Odborná komise, kde byli například zástupci České rady pro šetrné budovy nebo odborného portálu TZB-info, následně ocenila tři Nejunikátnější technická řešení a tři Nejúspornější instalace.

Jsme moc rádi, že v kategorii Nejunikátnější instalace porota vybrala jednu z našich realizací a to instalaci ve víceúčelové budově Sono Centrum v Brně. Špičkový hudební klub s kapacitou 1 200 osob, restaurací a hotelem se 40 pokoji, vytápí a chladí tři tepelná čerpadla IVT o celkovém výkonu 126 kW, která odebírají teplo ze 14 vrtů o hloubce 130 m. Vzhledem k omezené ploše pozemku pro umístění vrtů, je systém doplněn výměníkovou stanicí. Zapojení systému umožňuje souběžnou výrobu tepla a chladu.

A čím je tato instalace zajímavá?
Odpadní teplo vzniklé při chlazení budovy se nevypouští do vzduchu, ale ukládá se do vrtů, odkud se později využije pro ohřev vody a vytápění. Toto řešení zvyšuje teplotu ve vrtech a výrazně tak zlepšuje topný faktor tepelných čerpadel.

Další zajímavostí je "bodyheating", kdy hudební dramaturgie klubu může přímo ovlivňovat provozní náklady budovy. Čím divočejší kapela a její fanoušci, tím více tepla se na parketu produkuje a tepelná čerpadla toto teplo velmi levně a efektivně zužitkují například pro ohřev teplé vody a vytápění hotelové části budovy.

 

Porota dále vybrala finalisty kategorie Nejzajímavější instalace s tepelným čerpadlem pro veřejné hlasování ve kterém jsme se umístili na druhém místě s instalací na státním hradě Švihov. Zde jsme v roce 1998 instalovali tepelné čerpadlo IVT Greenline 11 o výkonu 10,5 kW pro vytápění a ohřev teplé vody, které nahradilo stávající elektrokotel. Do vodního příkopu byl uložen kolektor z plastových trubek o celkové délce 454 m a prostupem přes 2,5 m širokou zeď, která je součástí opevnění, byl kolektor přiveden do kotelny a připojen k tepelnému čerpadlu.

Nyní je původní tepelné čerpadlo nahrazeno modernějším modelem IVT Premiumline EQ 10, které je o 20 % úspornější než tepelná čerpadla vyráběná před 25 lety. V roce 2021 byl při odbahnění vodního příkopu položen nový plošný kolektor.

Čím je instalace zajímavá?
Tato instalace je i v evropském měřítku ojedinělá po technické stránce tím, že tepelné čerpadlo odebírá teplo pro vytápění hradu z vodního příkopu, kterým je hrad chráněn.

Ocenění našich projektů dokazuje, že patříme mezi nejzkušenější dodavatele tepelných čerpadel v Česku, že dokážeme zajistit vytápění téměř jakékoli stavby a snížit provozní náklady budov na naprosté minimum.

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Najdeme řešení pro každý projekt.