Nová zelená úsporám vstoupí od září do nového období s větším objemem a se změnami, které ještě více pomohou s přechodem na úspornější bydlení. Žadatelé se dočkají navýšení dotačních částek v některých oblastech podpory, zjednodušení podmínek u instalace fotovoltaických systémů a zcela nově získají také možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo.

Konkrétně bude významně navýšena dotace na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem, která bude nově o 40 % vyšší než na vzduchová čerpadla. Cílem je podpořit ekologická tepelná čerpadla s nižší spotřebou elektřiny, nižšími emisemi a výrazně delší životností.

Jak se mění dotace na výměnu zdrojů ve zkratce

NOVINKY
‒ nově podporována výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla
‒ nebude nutné dokládat faktury (uschovat pro případnou kontrolu)
‒ 10% bonifikace pro znevýhodněné ORP
navýšení dotace na TČ země-voda s plošnými kolektory o 40 000 Kč
‒ odstraněna podmínka, že max. 50 % plochy domu může být využíváno k podnikání

ZŮSTÁVÁ
‒ nebudou podporovány TČ se zemními vrty
‒ dotovány i výměny zdrojů v trvale obývaných rekreačních objektech (trvalý pobyt 24 měsíců před podáním žádosti)
‒ podporovány výměny zrealizované po 1. 1. 2021

 

Dotace na výměnu plynových kotlů

‒ dotovány výměny plynových kotlů a plynových topidel starších než 20 let
‒ nově instalovaným zdrojem musí být tepelné čerpadlo
‒ cílem je vyměnit ty nejstarší atmosférické kotle
‒ podmínka mít dům alespoň částečně zateplený (min. třída D) – jinak se provoz TČ stává velice neúsporný
‒ způsobilé výměny realizované po 1. 1. 2021
‒ 10% bonifikace pro znevýhodněné ORP

 

Pro zemní tepelná čerpadla jedině k nám

Většina dodavatelů dnes nabízí jen vzduchová čerpadla, ale u budov s vhodnou volnou plochou jsou vždy výhodnější zemní čerpadla s plošným kolektorem. Díky našim dlouhodobým zkušenostem víme, že mají nejnižší spotřebu elektřiny, nejmenší nároky na servis a nejdelší životnost.

Podívejte se na naši nabídku tepelných čerpadel země/voda >

Podle poslední statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu, nese více než 41 % u nás nainstalovaných zemních tepelných čerpadel značku IVT. Ta je tak s velkým náskokem největším dodavatelem této úsporné a spolehlivé technologie.