Zdrojem tepla a chladu se stalo tepelné čerpadlo typu země-voda IVT PREMIUMLINE EQ E17. Primárním okruhem tepelného čerpadla jsou pak tři hlubinné vrty o celkové hloubce 300m. Tepelné čerpadlo zajišťuje nejen vytápění a chlazení objektu, ale také ohřev TUV a ohřev bazénové vody. Topný systém je tvořen podlahovým a stropním systémem, v koupelnách doplněný koupelnovými otopnými tělesy.

Chladicí systém je rozdělen do dvou okruhů – chlazení vinotéky pomocí fan-coilové jednotky a chlazení domu pomocí stropního systému (v zimě je využíván pro vytápění). Je navržen jako tzv. pasivní, kdy pro provoz tohoto systému je spouštěno pouze oběhové čerpadlo a odebrané teplo se ukládá do hlubinných vrtů bez spínání kompresoru tepelného čerpadla. Tento systém tak zaručuje investorovi velmi nízké provozní náklady na chlazení objektu.

Realizaci provedla naše firma jako kompletní dodávku – od projektových prací zdroje tepla a chladu, topného a chladicího systému v domě až po dodávku a montáž výše uvedeného vč. zajištění hlubinných vrtů. Celková koncepce investorovi zajišťuje minimální provozní náklady na vytápění, chlazení, ohřev TUV i ohřev bazénové vody ve vnitřním bazénu.