Navrhneme vám zdroj tepla pro vaše objekty, způsob získávání nízkopotenciálního tepla i topné rozvody.

Projektujeme strojovny i topné rozvody pro několikakilowatové rodinné domy i pro stakilowatový obytný soubor, aquapark, školu, domov seniorů, hotel, sportovní halu, hrad apod.

Tepelná čerpadla jsou velmi chytrým vynálezem pro vytápění i chlazení. Svým provozem šetří přírodu a hlavně Vaši peněženku.

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."