Pro společnost METAL TRADE COMAX, a.s., která je výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi a jako jediná huť v ČR také poskytuje kromě dodávky ingotů i dodávky tekutého hliníku, jsme realizovali dochlazování ingotů z licího pásu. Samotná výroba ingotů je alchymie, která začíná u vstupní receptury barevných kovů roztavených v rotační peci, pokračuje chemickou stabilizací a úpravou přes ustalovací pec a následně je slitina odlévána do licího pasu. Začátek licího pásu je ochlazován pomocí proudícího vzduchu tak, aby ingoty držely tvar. Pro zajištění ochlazení samotného jádra jsou ingoty ponořeny pomocí řetězového dopravníku do chladicí vody a řízeným zaplavováním a chlazením ochlazeny na požadovanou teplotu. Tento způsob zajistí ochlazení jádra, povrchovou úpravu ingotů a hlavně snížení teploty pro automatické stohování a balení

Systém chlazení je navržen pomocí otevřené chladicí věže BAC model VT z důvodu poskytnutí malého prostoru pro její instalaci. Radiální ventilátory jsou poháněny přes asynchronní motor s účinností IEE 3 a řízený frekvenčním měničem na základě teploty v jímce. Otevřená chladicí jímka je umístěna na slévárně ingotů pod úrovní podlahy z důvodu požadavku gravitačního odtoku z vany a chladicí věže. Čerpadlové sestavy jsou umístěny vedle jímky a dopravují vodu jak do chladící věže, tak do chladicí vany s řízeným zaplavováním pomocí hradítka. Pro zajištění kvality vody je instalovaná úpravna vody pomocí duplexového katexového změkčovače a dávkovacích čerpadel inhibitoru koroze se stabilizátorem tvrdosti a biocidu.