Pro společnost METAL TRADE COMAX, a.s., který je výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi a jako jediná huť v ČR také poskytuje kromě dodávky ingotů i dodávky tekutého hliníku. Zde jsme realizovali dochlazování ingotů z licího pásu. Samotná výroby ingotů je alchymie, která začíná u vstupní receptury barevných kovů roztavených v rotační peci, pokračuje chemickou stabilizací a úpravou přes ustalovací pec a následně je slitina odlévána do licího pasu. Začátek licího pasu je ochlazován pomocí proudícího vzduchu, tak aby ingoty drželi tvar. Pro zajištění ochlazení samotného jádra jsou ingoty ponořeny pomocí řetězového dopravníku do chladící vody a řízeným zaplavováním a teplotou ochlazeny na požadovanou teplotu. Tento způsob zajistí ochlazení jádra, povrchovou úpravu ingotů a hlavně snížení teploty pro automatické stohování a balení. 

Systém chlazení je navržen pomocí otevřené chladící věže BAC model VT z důvodu poskytnutí malého prostoru pro její instalaci. Radiální ventilátory jsou poháněny přes asynchronní motor s účinností IEE 3 a řízený frekvenčním měničem na základě teploty v jímce. Otevřená chladící jímka je umístěna na slévárně ingotů pod úrovní podlahy z důvodu požadavku gravitačního odtoku z vany a chladící věže. Čerpadlové sestavy jsou umístěny vedle jímky a dopravují vodu jak do chladící věže tak do chladící vany s řízeným zaplavováním, pomocí hradítka. Pro zajištění kvality vody je instalovaná úpravna vody pomocí duplexového katexového změkčovače a dávkovacích čerpadel inhibitoru koroze se stabilizátorem tvrdosti a biocidu.