Dodáváme a realizujeme montáže chladících okruhů včetně elektroinstalace a MaR.

Instalujeme průmyslové kompaktní chladicí a klimatizační jednotky. Tato zařízení následně připojíme do stávajících nebo nově navržených potrubních rozvodů vč. zaregulování, zaškolení údržbu k obsluze zařízení a uvedení celého systému do provozu.

Provádíme kompletní montáže chladicích i klimatizačních systémů podle vypracovaného projektu a požadavků zákazníka. Materiály, které používáme, jako jsou např. zařízení, armatury, izolace, adt. nám dodávají renomované firmy. Dle přání zákazníka je však možné použít materiál i od jiných firem.

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."