Jedná se o nejběžnější kompresorové chlazení, při kterém ventilátorem nasávaný okolní vzduch ochlazuje žebrovku kondenzátoru, v níž kondenzuje chladivo.

Takto vybavené zařízení funguje samostatně bez nutnosti připojování na sekundární okruh pro chlazení kondenzační strany a tvoří tak kompaktní celek. Z důvodu úspory nákladů, času instalace a požadavku na prostor, se proto jedná o nejčastější instalaci.