Způsob chlazení, kdy se jako zdroje chladu využívá okolního vzduchu, který ochlazuje kapalinu v žebrovce.

Kromě ochrany životního prostředí přináší několikanásobné úspory v porovnání s provozem standardního chladiče s kompresorovým okruhem.