Kondenzátor u vodou chlazené jednotky je ochlazován sekundárním vodním okruhem (centrální či speciální okruh s vlastním chladičem). 

Výborné řešení tam, kde je centrální chladicí vodní okruh již vybudovaný nebo při problémech s místem či umístěním pro venkovní, vzduchem chlazené jednotky.