Zařízení využívají sekundárním okruhem přivedenou chladicí vodu (buď centrální nebo speciální okruh s vlastním chladičem) ke chlazení kondenzátoru.

Výborné řešení tam, kde je centrální chladicí vodní okruh již vybudovaný nebo při problémech s místem či umístěním pro venkovní, vzduchem chlazené, jednotky.