Pro chladicí systémy je vždy nutné zajistit kvalitní vodu, která předchází zanášení a usazování nečistot.

Používáme produkty firmy Earth Resources, které splňují veškeré požadavky na technologicky použitelnou vodu. Jedná se o filtrační systémy, reverzní osmózy, chemické úpravy vody atd. Jsou vhodné hlavně pro systémy s chladicí věží, kde je potřeba dbát na chemickou i biologickou čistotu vody pro větší trvanlivost zařízení a systému.