Free-cooling je systém chlazení za pomoci nízké teploty venkovního vzduchu.

Pokud systém chladí technologické zařízení nebo průmyslové procesy, které jsou provozovány trvale po celý rok, tedy i při nízkých venkovních teplotách, je z hlediska spotřeby energie výhodné použít chladicí systémy s jednotkou volného chlazení. Chladná voda je zajištěna - díky venkovnímu vzduchu a malé spotřebě energie ventilátorů -  téměř zadarmo!

Existují 3 provozní režimy:

  • Strojní chlazení: při teplotách nad 15 °C funguje jednotka s volným chlazením stejně jako standardní chladič. Tepelná zátěž je pokryta výparníkem pomocí kompresorů.
  • Smíšené chlazení: při teplotách 5 až 15 °C stačí venkovní vzduch odvádět jen část tepelné zátěže. Při poklesu venkovní teploty na 15 °C spustí řídicí systém čerpadlo volného chlazení v případě skládaného, nebo přenastaví třícestný ventil v případě kompaktního, a voda prochází tepelnými výměníky vzduch/voda, umístěnými sériově s výparníkem, takže se snižuje jeho tepelná zátěž.
  • Volné chlazení: pokud je venkovní teplota dostatečně nízká, dokáží tepelné výměníky vzduch/voda odvést celou tepelnou zátěž, aniž by musely běžet kompresory.