Nabízíme unikátní možnost zapůjčení širokého spektra průmyslových chladicích jednotek.

K dispozici máme chladicí jednotky od 3,2 do 180 kW s vlastní hydraulickou sadou, které se skládají z integrované akumulační nádrže a oběhového čerpadla standardně do 3 bar. Zařízení také lze po uplynutí zápůjční či zkušební doby odkoupit.

Několik důvodů pro výpůjčku chladicí jednotky:

  1. Zajistíme náhradní zdroj chladné vody při mimořádných událostech - havárie
  2. Nulová počáteční investice
  3. Pokryjeme dočasné zvýšení spotřeby chladu – sezónní chlazení
  4. Zajistíme neomezený chod výroby 
  5. Při opravě chlazení jako náhradní zdroj

Vlastníme zkontrolované a připravené jednotky k provozu.

Jak probíhá instalace:

  • sestavíme návrh velikosti a způsobu zapojení
  • zajistíme dopravu zařízení na místo
  • zařízení napojíme, proškolíme obsluhu a uvedeme do provozu
  • po skončení výpůjčky provedeme demontáž zařízení a jeho následný odvoz