Provádíme měření a analýzu pro optimalizaci chladicích systémů.

Nejvhodnější návrh chladicího systému vám dokážeme sestavit s potřebnou znalostí kvalitních vstupních informací, jakými jsou teplota nosného média, průtočné množství, typu kapaliny atd. Veškerá vstupní data si zjistíme sami pomocí špičkového technického vybavení. Disponujeme zařízením pro ultrazvukové měření průtoků v jakémkoliv potrubí. Není tedy třeba mechanicky vkládat průtokoměry do potrubního systému, naše měření je rychlé a nenaruší běh zařízení.

Specializujeme se na:

  1. měření průtoků kapalin
  2. zjištění chladicích/tepelných výkonů technologie
  3. analýzu chladivových okruhů
  4. detekci úniků chladiva
  5. analýzu elektrické sítě

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."