Provádíme měření a analýzu pro optimalizaci chladicích systémů.

Nejvhodnější návrh chladicího systému vám dokážeme sestavit s potřebnou znalostí kvalitních vstupních informací, jakými jsou teplota nosného média, průtočné množství, ad. Veškerá vstupní data si zjistíme sami pomocí špičkového technického vybavení. Disponujeme zařízením pro ultrazvukové měření průtoků v jakémkoliv potrubí. Není tedy třeba mechanicky vkládat průtokoměry do potrubního systému, naše měření je rychlé a nenaruší běh zařízení.

Specializujeme se na:

  1. měření průtoků kapalin
  2. zjištění chladicích/tepelných výkonů technologie
  3. analýzu chladivových okruhů
  4. detekci úniků chladiva
  5. analýzu elektrické sítě

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."