Evropská unie reguluje energetickou účinnost chladičů a tepelných čerpadel prostřednictvím směrnice (EU) 2016/2281 o ecodesignu pro energeticky významné výrobky (často uváděné jako ErP). Tato směrnice definuje minimální normy účinnosti a mezní hodnoty emisí pro chladicí a topná zařízení.

Ukazatele nově zahrnují sezónní výkyvy, které nabízejí přesnější hodnocení spotřeby energie oproti minulosti, kdy byly referenčními parametry EER a COP. Pro získání značky CE je nyní povinné splňovat konkrétně tři nové parametry a to s ohledem na produkt a aplikaci zařízení.

Všechny chladiče a tepelná čerpadla MTA plně splňují tyto nové požadavky EU a zaručují deklarované údaje a úrovně spotřeby energie dle požadovaných předpisů.

SCOP, index účinnosti pro tepelná čerpadla MTA pro klimatizaci

Evropské nařízení (EU) 813/2013 definuje minimální úrovně energetické účinnosti pro vzduchem a vodou chlazená tepelná čerpadla s topnými výkony do 400 kW. Index SCOP (sezónní topný faktor) je celkový topný faktor elektrického tepelného čerpadla, který je reprezentativní pro otopné období, vypočtený jako podíl referenční roční potřeby tepla pro vytápění a roční spotřeby energie pro vytápění.

SEER, index účinnosti chladičů klimatizace MTA

SEER (sezónní chladicí faktor) je celková využitelnost energie klimatizační jednotky vzduchu nebo komfortního chladiče, který je reprezentativní pro chladicí období, vypočtený jako podíl referenční roční potřeby chlazení a roční spotřeby energie pro chlazení. Tento ukazatel se používá pro klimatizační jednotky s chladicím výkonem do 2000 kW.

Index lze vypočítat dvěma způsoby: pro aplikace s nízkou teplotou jsou podmínky vstupu a výstupu vody 12/7 °C, zatímco pro aplikace se střední teplotou jsou podmínky 23/18 °C.

SEPR, index účinnosti pro chladicí jednotky průmyslových procesů MTA

Pro aplikace průmyslového chlazení slouží index SEPR (sezónní energetická účinnost), kterým se rozumí účinnost procesního chladiče při standardních jmenovitých podmínkách, reprezentativní z hlediska změn zátěže a okolní teploty v průběhu roku a vypočtený jako podíl roční potřeby chlazení a roční spotřeby elektrické energie (odlišný metodika ve srovnání s SEER).

Výrobci, kteří používají klimatizační jednotky v průmyslových aplikacích, často označují SEER jako parametr účinnosti, což však není správné a dle předpisů EU nepřípustné. Celé portfolio chladicích jednotek od společnosti MTA je plně v souladu s předpisy EcoDesign ErP SEPR Tier2, jak je v současné době požadováno pro průmyslové aplikace.

Kromě toho celá řada TAEevo TECH vyvinutá speciálně pro průmyslové využití disponuje velmi širokým teplotním pásmem (-24,9 °C až +30 °C) a nabízí oba indexy SEPR HT (pro výstupní teplotu vody mezi 2 °C a 12 °C) a indexy SEPR MT (pro záporné výstupní teploty vody až do -8 ° C). Také další řady MTA splňují tyto indexy.

Kromě směrnice o EcoDesign (ErP) se MTA podílí také na certifikaci Eurovent Certita (ECC). Ta slouží k ověření a potvrzení výkonnostní normy řady produktů HVAC na evropském trhu, včetně chladičů a tepelných čerpadel.

Certifikace Eurovent platí pro vzduchem chlazené jednotky s chladicím výkonem do 600 kW, vodou chlazené jednotky s chladicím výkonem do 1500 kW, vzduchem chlazená tepelná čerpadla s topným výkonem do 600 kW a vodou chlazená tepelná čerpadla s topným výkonem do 1 500 kW.

Směrnice Ecodesign ErP plně v souladu s potřebami aplikací a certifikace Eurovent pro průmyslové i klimatizační řady představují perfektní kombinaci, která zajišťuje zvýšenou a plně vyhovující energetickou účinnost a certifikované výkony, a to s cílem zvýšit důvěru zákazníků, zajistit přesnost deklarovaných údajů a snížit dopady na životní prostředí.

Požádejte nás na info@veskom.cz o produktové listy MTA obsahující všechna příslušná data ErP.