Z provozně ekonomického hlediska je důležité udržovat výměníky čisté, nezanesené. Proto si servisní pracovníci naší společnosti zopakovali a doplnili vědomosti ohledně čištění deskových výměníku pájených i rozebíratelných na školení pořádané společností Alfa Laval. Teoretická i praktická část školení probíhala v naší společnosti. V praktické části si vyzkoušeli i prodiskutovali nově nabyté zkušenosti na konkrétních příkladech. Školení bylo zakončeno písemným testem. Všichni pracovníci uspěli a mohou se prokázat certifikátem způsobilosti.