Pravidelné roční školení dealerů a obchodních partnerů naší společnosti se konalo pro velký zájem ve dvou termínech 15. a 16. října. Na začátku školení uvítal účastníky školení vedoucí obchodního oddělení naší společnosti Jiří Freund novinkami z Vekomu, MTA a LU-VE. Následovala již výše zmiňovaná přednáška o EcoDesignu ErP 2018 a 2021, zaměřená především energetické úspory v rámci směrnice EcoDesign of Energy related Products Directive (ErP) EU 2009/125. Dále navazovala přednáška o rozšíření řady nejpoužívanějšího modelu TAEevo TECH už IV. generace.

Svůj prostor na školení dostali i zástupci spolupracujících společností pan Jaroslav Kolman ze společnosti Ziehl-Abegg s.r.o. s přednáškou na téma „Retrofit ventilátorů, EC motory“, kde již společně řešíme některé projekty a pan Michal Ekrt ze společnosti AlfaLaval s.r.o., zde jsem certifikovaným distributorem na téma „Nová řada výměníků T8, T10 Alfa Laval“ oba pánové svými přednáškami doplnili hlavní téma úspory v oblasti energetiky.

Odpolední část byla vyhrazena především na praktické ukázky. Jak nastavit chladicí jednotky předvedl pan Jan Půlpytel na  TAEevo TECH 051 a TAEevo TECH MINI M10, předvedl simulované problémy hydraulického okruhu i zanesení trubkového výměníku na předváděcí sestavě chladicího okruhu.

Celé školení proběhlo v přátelské atmosféře, doufáme, že účastnící si odvezli nové poznatky a vědomosti a těšíme se za rok na další setkání.