Připravená témata přednášek se zaměřovala na Alfa Laval, udržitelný rozvoj a servis od Veskomu, který zajišťuje bezproblémový provoz. Věděli jste například, že zanášení teplosměnných ploch výměníků má vliv nejen na snižování přestupu tepla, ale souvisí i se zvyšováním tlakových ztrát a provozními náklady v podobě vyšší spotřeby elektrické energie? Tyto aspekty mohou mít vliv na snížení produkce výroby a horší konkurenceschopnosti. Zanášení výměníků je dlouhodobí proces a neprojevuje se okamžitě. To, že problém nevidíte dnes, neznamená, že se tak neděje. Dokážeme zjistit, v jaké kondici jsou vaše výměníky tepla a pravidelně sledovat trendy s plánováním efektivních termínů čistění a diagnostik.