Společnost Datwyler se zabývá výrobou precizních gumárenských dílů, technické pryže dle zadání pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Na této instalaci právě probíhá montáž technologie chlazení na střeše, kde je vybudována venkovní ocelová konstrukce s protihlukovou stěnou a přilehlou strojovnou se zásobníky, čerpadly, el. rozváděči a vlastním MaR. V souběhu instalujeme rozvody chladící vody ve výrobní hale, v níž připojujeme dva stroje na výrobu válcovaného gumového polotovaru, který se bude následně zpracovávat do finálních výrobků.

Minulý týden jsme provedli ustavení zdrojů chladu na střechu. Vzhledem k náročnému dosahu jsme byli nuceni použít jeřáb s nosností 140 tun.

Na fotkách vidíte postup stěhování jednotlivých zařízení. V první fázi proběhlo stěhování jedné z největších vzduchem chlazených jednotek MTA Phoenix plus. Následně pak probíhalo ustavení suchého chladiče Alfa Laval.