Inovativní uzavřený systém EMERITUS® kombinuje skrápění a adiabatické chlazení. Jednotka tak dosahuje podstatně účinnějšího chlazení, nižší spotřeby energie a zcela minimální spotřeba vody v porovnání s běžnými chladicími jednotkami. Hlučnost je až o 6 decibelů tišší a je tak vhodná  do městských aglomerací např. pro velké kancelářské budovy.


Kombinovaný režim skrápění a adiabatického chlazení funguje následovně:

  • Trysky rozstřikují vodu na žebrovku chladiče
  • Neodpařená voda je shromažďována ve sběrači 
  • Nasbíraná voda prochází přes UV lamp
  • Voda je poslána na adiabatické panely
  • Přebytečná voda z adiabatických panelů odchází vypouštěcím ventilem

Výhody systému Emeritus ve srovnání se suchými atmosférickými chladiči má až o

  • 400 % vyšší výkon
  • 60 % nižší spotřebu energie
  • 80 % menší zastavěnou plochu

Výhody systému Emeritus ve srovnání s chladicími věžemi

  • Úspora vody až 95 procent

Emeritus je vhodný nejen pro chlazení kapalin, ale také pro přírodní chladiva jako jsou CO2 nebo NH3 - čpavek.