Propan je přírodní chladivo, které nepoškozuje ozonovou vrstvu a má zanedbatelný vliv na globální oteplování, s GWP pouze 3. Kromě toho nabízí vynikající termodynamické vlastnosti zajišťující vysokou úroveň účinnosti. V důsledku toho se snižují přímé i nepřímé dopady na životní prostředí: výsledkem je kompletní řešení udržitelného chlazení.

TAE N Mini zdůrazňuje závazek společnosti MTA k zelenější budoucnosti, kombinující spolehlivost a robustnost procesních chladičů MTA se zvýšenou účinností (až +6 %) a používáním ekologického přírodního chladiva R290. Chladiče TAE N Mini jsou navrženy se zaměřením na bezpečnost a snadné použití, s plně hermetickým okruhem a extrémně nízkou náplní chladiva. Díky tomu lze TAE N Mini snadno instalovat v interiéru se zjednodušenými postupy instalace a údržby. Tyto chladiče se dodávají ve 4 modelech, s rotačním hermetickým kompresorem, chladicím výkonem od 1,7 kW do 4,4 kW a velkými výstupními teplotami vody v rozmezí od 0 °C do 30 °C. Výkonnost TAE N Mini splňuje nejnovější normy ekodesignu pro aplikace v průmyslových procesech a je zaručena certifikací Eurovent, jakožto všechny nabízené průmyslové chladiče MTA.

TAE N Mini je kompaktní chladící jednotkou s připojením plug-and-play a snadnou údržbou. Úplný seznam doplňků a sad zajišťuje dokonalé přizpůsobení pro všechny aplikace a provozní podmínky.

TAE N Mini: Skutečně pro průmysl, skutečně zelená.