V druhé polovině roku 2017 jsme pro společnost Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o. realizovali systém chlazení výroby gumárenských dílů pro automobilový průmysl. Celý chladicí systém se skládá ze dvou hlavních okruhů. Okruhu zdroje chladu a okruhu chlazení technologie. Jako zdroj chladu byla pro tento systém navržena kompresorová chladicí jednotka MTA PHOENIX 405 v nízkohlučném provedení o chladicím výkonu 1010 kW. Jádrem této jednotky jsou tři šroubové kompresory, které jsou řízeny  pomocí auto-adaptivní regulace (řízení podle trendů, nikoli podle aktuálně naměřené veličiny. Toto řízení umožňuje predikci a rychlou automatickou optimalizaci provozních parametrů chladicí jednotky).  Z důvodů úspor provozních nákladů je systém doplněn o freecoolingové chlazení, které je zajištěno pomocí atmosférické chladicí jednotky VDD6T1009 od společnosti Alfa Laval. Při teplotě nižší než 13°C dochází ke spuštění oběhového čerpadla freecoolingového okruhu a atmosférického chladiče, který v závislosti na teplotě okolí předchlazuje vstupní vodu do kompresorové jednotky.

Požadovanou kvalitu vody v systému zajištuje úpravna vody s duplexovým změkčovačem a sestavou automaticky dávkující inhibitory koroze a biocidu.

Celý systém je řízen z hlavního elektrorozvaděče, který je osazen dálkovým ovládacím panelem kompresorového chladiče a vizualizační obrazovkou OMRON znázorňující blokové schéma celého systému chlazení. Rozvaděč je rovněž vybaven GSM modulem pro zaslání zpráv informující o případné poruše systému chlazení.