Olejem mazané a bezolejové šroubové kompresory GARDNER DENVER Group pro nepřetržitý provoz do výkonu 315 kW.

Šroubové kompresory jsou rotační objemové stroje na stlačování vzduchu. Stlačení vzduchu se dosahuje zmenšováním párových komůrek mezi šroubovými zuby. Šroubové kompresory se dělí na mazané (olej se používá především na odvod tepla ze stlačeného média a dále na mazání stroje) a bezmazné (suché nebo se vstřikem chladicí kapaliny).

Šroubový kompresor pracuje s vestavěným tlakovým poměrem, který nelze měnit. Všechny mazané šroubové kompresory obsahují vnitřní chladič oleje, který zajišťuje odvod většiny tepla vzniklého při kompresi (94% příkonu kompresoru).

 

Výhody proti pístovým kompresorům:

  • Vyšší provozní spolehlivost
  • Žádné nevyvážené síly (chod bez chvění - není potřeba budovat základ)
  • Vyšší životnost kompresoru
  • Hmotnost i velikost stroje je daleko menší
  • Nižší hlučnost
  • Mnohem nižší teplota na výtlaku za strojem
  • Menší spotřeba oleje

Nevýhody:

  • Vyšší náklady na pořízení kompresoru především menších výkonů

Šroubové kompresory pracují s různými druhy regulace. Od regulace start-stop se v současnosti pomalu upouští a většinou se uplatňuje regulace start-volnoběh-stop nebo regulace změnou otáček pomocí frekvenčního měniče.  Předností regulace start-volnoběh-stop je nižší nutný počet startů motoru při kolísající spotřebě, čímž se zvyšuje energetická účinnost kompresoru (velká spotřeba energie při startu kompresoru) a životnost motoru. Kompresor s frekvenčním měničem dokáže regulovat svoji výkonnost a i při nižší dodávce pracuje stále s vysokou účinností. Zároveň snižuje délku volnoběhů, kdy kompresor nic nedodává. Frekvenční měnič ale zvyšuje cenu a velikost daného kompresoru.

Zobrazit všechny kompresory