Olejem mazané a bezolejové šroubové kompresory GARDNER DENVER Group pro nepřetržitý provoz do výkonu 500 kW.

Šroubové kompresory jsou rotační objemové stroje na stlačování vzduchu. Stlačení vzduchu se dosahuje zmenšováním párových komůrek mezi šroubovými zuby. Šroubové kompresory se dělí na mazané (olej se používá především na odvod tepla ze stlačeného média a dále na mazání stroje) a bezmazné (suché nebo se vstřikem chladicí kapaliny).

Šroubový kompresor pracuje s vestavěným tlakovým poměrem, který nelze měnit. Všechny mazané šroubové kompresory obsahují vnitřní chladič oleje, který zajišťuje odvod většiny tepla vzniklého při kompresi (94% příkonu kompresoru).