Rozšíření výrobních kapacit závodu si vyžádalo navýšení výkonu stávající kompresorové stanice o 2 x 90 kW.

Pro nedostatek prostoru v kompresorové stanici jsme navrhli instalaci šroubových kompresorů Gardner Denver typ ESM 90 a VS 90 včetně nadřazeného řídicího systému GD Connect 12 do technologického kontejneru včetně veškerého příslušenství: vzdušníku, filtrů, adsorpčního sušiče a katalytického konvertoru Bekokat. Kontejner je umístěn poblíž stávající kompresorové stanice v areálu společnosti bez nutnosti výstavby nového objektu. Nová kompletně vybavená kompresorová stanice byla předána do provozu od předání staveniště za 4 týdny.

Kompresorová stanice

Nadřazený řídicí systém GD Connect 12 ovládá nově instalované kompresory včetně 3 stávajících kompresorů GD ve stávající kompresorové stanici, z nichž první dva jsme dodali již v roce 2004. Potrubí stlačeného vzduchu je namontováno z pozinkované uhlíkové oceli v bezsilikonovém provedení spojeného lisováním. Větrání kompresorovny je řešeno jako bezobslužné automatické.