Komplexní zpracování projektové dokumentace kompresorových stanic stlačeného vzduchu.

Naše nabídka je pro široké spektrum průmyslových podniků a obsahuje následující části (dle požadavků zákazníka):

  1. část technologie kompresorové stanice: návrh jednotlivých kompresorů, sušičů a příslušenství, jejich půdorysné rozmístění s návrhem propojovacího potrubí
  2. část vzduchotechnika: návrh odvodu otepleného chladícího vzduchu, filtrace přívodního nasávaného vzduchu do kompresorové stanice a zpětného využití odpadního tepla
  3. část chlazení: návrh chladícího okruhu vč. rozvodů chladící vody pro jednotlivá zařízení
  4. část elektro: návrh elektrorozvaděče či elektromotorických rozvodů
  5. část MaR: návrh ovládání kompresorové stanice vč. signalizace servisních požadavků, alarmů, atd.
  6. část vytápění se zpětným využitím odpadního tepla k ohřevu TUV nebo vytápění, včetně ekonomické a ekologické zprávy
  7. stavební část: stavba nového objektu, stavební úpravy stávajících prostor včetně větrání, osvětlení, ad.
  8. návrhy provozních řádů kompresorových stanic

V případě, že jsme vyzváni k realizaci a není zpracován samostatný projekt, naše projekční oddělení vypracuje komplexní projektovou dokumentaci příslušné kompresorové stanice stlačeného vzduchu, která obsahuje jednotlivé části dle dohody a požadavků zákazníka.

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."