Při dodávce technologie nabízíme možnost realizace kompresorových stanic na klíč.

To blíže znamená:

 • Projekční a konzultační činnost
 • Dodávka montážního materiálu pro kompresorovou stanici
 • Montáž kompresorů a příslušenství
 • Připojení zařízení na tlakový rozvod, vč. úpravy rozvodů a svodů
 • Možnost provedení potrubních rozvodů v požadovaném materiálu
 • Připojení na elektro síť vč. dodávky elektro rozvaděčů
 • Odvod kondenzátu a separace oleje
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky pro odvod odpadního tepla z kompresorů
 • Dodávka a montáž klimatizačních jednotek na sání kompresorové stanice
 • Dodávka a montáž tepelných výměníků olej/voda pro zpětné využití tepla z kompresorů
 • Provedení zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky dle ČSN
 • Revizi rozvodů tlakového vzduchu
 • Revizi elektro

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."