Při dodávce technologie nabízíme realizaci kompresorových stanic na klíč.

Realizace na klíč zahrnuje:

 • projekční a konzultační činnost, která zajistí maximální uspůsobení potřeb klienta
 • dodávka montážního materiálu pro kompresorovou stanici
 • montáž kompresorů a příslušenství
 • připojení zařízení na tlakový rozvod vč. úpravy rozvodů i svodů
 • provedení potrubních rozvodů v požadovaném materiálu
 • připojení na elektro síť vč. dodávky elektro rozvaděčů
 • odvod kondenzátu a separace oleje
 • dodávka a montáž vzduchotechniky pro odvod odpadního tepla z kompresorů
 • dodávka a montáž filtrace vzduchu na sání kompresorové stanice
 • dodávka a montáž tepelných výměníků olej/voda pro zpětné využití tepla z kompresorů
 • provedení zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky dle ČSN
 • revizi rozvodů tlakového vzduchu
 • revizi elektro

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."