Nabízíme zpracování auditů technologie stlačeného vzduchu resp. analýzu nákladů pro výrobu stlačeného vzduchu a provádění jednotlivých druhů měření zaměřených na dílčí problematiku.

  • audit systému stlačeného vzduchu (měření průtoku stlačeného vzduchu po dohodnutou dobu, vč. monitorování systémového tlaku, teploty okolí, teploty stlačeného vzduchu, atd.)
  • měření průtoku stlačeného vzduchu
  • měření spotřeby elektrické energie jednotlivých zařízení
  • měření tlakového rosného bodu
  • měření úniků stlačeného vzduchu vč. lokalizace netěsností 
  • měření vibrací ložisek
  • měření stavu elektrické sítě prostřednictvím analyzátoru sítě

Výsledky měření stlačeného vzduchu se využijí např. pro dimenzování nových kompresorů, rozvodů, návrh úsporných opatření apod. Nevhodné navržení nové technologie a její instalace může mít vliv na zvýšení provozních nákladů.

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."