Chladící okruh zahrnoval dodávku akumulační nádoby, čerpadel s automatickým záskokem a regulačních uzlů u každého odběrného místa pro přesné řízení požadované teploty. Systém je řízen z centrálního elektrorozvaděče s možností napojení na vzdálený dohled a servisní dispečink.

Chladící jednotka modelové řady PHOENIX Plus, typ PNP 500/HE s nominálním chladícím výkonem 1070kW je vybavena novým chladivem R-513A, které je šetrné k životnímu prostředí, jeho GWP dosahuje hodnoty 631 a patří do skupiny A1 (netoxické a nehořlavé). Srdcem celého chladivového okruhu jsou šroubové kompresory BITZER s regulací výkonu „Smart Stepless“. Uspořádání kondenzátorů do písmene „V“ umožňuje zmenšit zastavěnou plochu pro instalaci chladiče, jednodušší servis a rozdělit kondenzační plochy do menších bloků.