Elektrárny Opatovice jsou předním dodavatelem elektřiny a tepla v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Kromě samotné tepelné elektrárny provozuje společnost i záložní zdroje tepla v jejím okolí. Elektrárna v Opatovicích nad Labem je v provozu od šedesátých let 20. století a postupně procházela modernizací, aby svou činností co nejméně ovlivňovala životní prostředí. Instalace kompresorové stanice probíhala ve třech etapách.

Veskom dodal do elektrárny funkční celek kompresorové stanice včetně chlazení turbokompresorů, elektroinstalace a dvou stavebních přístaveb budovy. Konečný výkon kompresorové stanice bude po předání poslední etapy 15 000 Nm3 stlačeného vzduchu při 0,75 Mpa a tlakovém rosném bodu 3 °C. 

Montážní část

Veskom navrhl a namontoval řešení systému stlačeného vzduchu v kompresorové stanici. Veškeré potrubní rozvody, sací komory, řídicí systém kompresorové stanice pro dálkové ovládání a monitoring. Veskom zde také provedl dodávku a montáž VN (6 kV) a NN (0,4 kV) včetně elektrických rozváděčů.