Zcela unikátní patentované řešení kondenzační sušičky stlačeného vzduchu Subzero umožňuje dosahovat hodnoty tlakových rosných bodů (TRB) významně nižších, než je 0 °C. Navíc provozní energetické náklady související s touto technologií jsou obdobné jako u standardní kondenzační sušičky. Standardní kondenzační sušička je však limitována hodnotou +3 °C tlakového rosného bodu. Nižší hodnoty nelze dosáhnout z důvodu zamrznutí vznikajícího kondenzátu a následnému zničení tepelného výměníku.

Energeticky úsporná sušička stlačeného vzduchu Gardner Denver splňuje stoprocentně požadavky na zvýšenou kvalitu stlačeného vzduchu moderních výrobních systémů a procesů jako je doprava granulátu, pískování, vzduch pro měření a ovládání, instalace rozvodů stl. vzduchu ve venkovním prostředí.

Technologické novinky v oblasti úpravy stlačeného vzduchu, snížení spotřeby elektrické energie díky novým patentovaným systémům, vyšší kvalita stlačeného vzduchu, spolehlivost a dlouhá trvanlivost zařízení zákazníkovi zaručují návratnost vložené investice během následujících dvou let.

Výrobní portfolio zařízení na úpravu vzduchu značky Gardner Denver využívá nejnovější technologie poskytující energeticky účinné řešení při minimálních nákladech po dobu životnosti zařízení.

Proč si vybrat kondenzační sušičku Subzero?
Revoluční sušička GDMT je v podstatě upravený patentovaný koncept kondenzační sušičky, která je dnes běžně dostupná díky značce Gardner Denver v oblasti stlačeného vzduchu. Kombinuje nízký tlakový rosný bod až -20 °C typický pro adsorpční sušičky s nízkými provozními a energetickými náklady konvenční kondenzační sušičky. Tím vlastníkovi zajišťuje velmi malé celkové náklady za dobu životnosti. Sušička Subzero přitom čistí a suší stlačený vzduch na zcela novou kvalitativní úroveň v širokém pásmu provozních podmínek. Stlačený vzduch z této sušičky splňuje parametry třídy 3 (dle ISO 8573-1, TRB).

Pomáhá tedy chránit proti: korozi vzdušníku a rozvodů stlačeného vzduchu, zničení ventilů, válců, nářadí a výrobního zařízení, poničení výrobků a balení, růstu bakterií. V současnosti přitom GDMT sušička nabízí jedny z nejnižších nákladů na pořízení a provoz.

Optimalizovaná pro třídu 3 d
Mnoho aplikací vyžaduje velmi suchý, kvalitní stlačený vzduch s tlakovým rosným bodem pod bodem mrazu. Adsorpční sušiče Gardner Denver jsou ta nejlepší možnost pro nejpřísnější požadavky – ISO třída 1-2 s TRB až -70 °C. V každém případě, ISO třída 3, s TRB -20 °C, je dostatečná pro širokou oblast aplikací na trhu. Nejnovější GDMT zařízení, dodávající stlačený vzduch pro tyto aplikace, kombinují snadnost údržby a provozu kondenzačního sušiče s typickými hodnotami tlakového rosného bodu adsorpčního sušiče. Sušička GDMT navíc nemá finančně náročné náhradní díly jako je například buben či desikant (náplň adsorpční sušičky). Nemá též externí vytápění, nebo ventilátor či dmychadlo potřebné pro regeneraci.

Přesné řízení optimálního výkonu
GDMT sušičky jsou také zkonstruovány tak, aby se zkrátily časy odstávek a zvýšila se produktivita výroby. Jsou také optimalizovány pro kontrolu a údržbu ze strany ovládacího panelu. Ten je navíc pokročilý a dovoluje vzdálený dohled nad kritickými parametry. Dodávání stlačeného vzduchu třídy 3 vyžaduje pokročilou integrovanou logiku s přesným časováním. Ovládací panel Xe-90 řídí efektivitu sušení a kvalitu vzduchu automaticky. Sleduje vedlejší provozní podmínky a poskytuje přesné řízení v průběhu procesu sušení a regeneračních cyklů a zajišťuje konstantní tlakový rosný bod -20 °C bez ohledu na změny požadavku stlačeného vzduchu nebo okolních teplot. Pokročilý monitoring systému stlačeného vzduchu v reálném čase zajišťuje kvalitu vzduchu a efektivitu jeho výroby plně integrovanou do systému výrobního závodu.

Lepší účinnost, menší velikost
Typická adsorpční sušička spotřebovává na regeneraci 15 % vyrobeného stlačeného vzduchu, který odpovídá 15 % celkové spotřebované elektrické energie kompresoru. GDMT sušička nevyžaduje žádný vzduch k regeneraci a tím významně omezuje množství ztrátové energie.

Protože sušička GDMT nespotřebovává stlačený vzduch k regeneraci, je 100 % vyrobeného vzduchu kompresory dodáváno do systému. Díky tomu není potřeba zvětšovat kompresor z důvodu spotřeby části vzduchu pro regeneraci v sušičce. Sušička GDMT má o 40 % menší půdorys. Potřebuje tak méně prostoru a je zcela kompatibilní se všemi typy kompresorů (olejem mazanými a bezmaznými) bez jakékoliv potřeby modifikace vzduchového kompresoru a následné filtrace vzduchu.

Dálkový monitoring a prediktivní údržba
Veškeré dodávané zařízení je možno vybavit monitorovacím systémem pro prediktivní údržbu a kontrolu stavu zařízení v rámci trendu digitalizace výroby INDUSTRY 4.0. Zákazník a servisní oddělení společnosti VESKOM díky tomu získává průběžný přehled o pracovních podmínkách zařízení a dokáží optimálně organizovat pravidelné servisy a zaručit tak dlouhou životnost zařízení. Monitorovací systém je zcela nezávislý na intranetové síti zákazníka a jeho provoz je zdarma po dobu životnosti zařízení.

Další informace naleznete na produktové stránce GDMT.

Věříme, že Vás kvalita a technologická úroveň výrobků Gardner Denver zaujala a stanete se dalším partnerem společnosti VESKOM, tak jako již od roku 1991 mnoho firem a podniků v České a Slovenské republice.