Komplexní zpracování projektové dokumentace kompresorových stanic stlačeného vzduchu.

Naše nabídka je pro široké spektrum průmyslových podniků a obsahuje následující části (dle požadavků zákazníka):

  1. Část technologie kompresorové stanice, tj. návrh jednotlivých kompresorů, sušičů a příslušenství, jejich půdorysné rozmístění a návrh propojovacího potrubí.
  2. Část vzduchotechnika, tj. návrh odvodu otepleného chladícího vzduchu, filtrace přívodního nasávaného vzduchu do kompresorové stanice a zpětného využití odpadního tepla.
  3. Část chlazení, tj. návrh chladícího okruhu vč. rozvodů chladící vody pro jednotlivá zařízení.
  4. Část elektro, tj. návrh elektrorozvaděče či elektromotorických rozvodů
  5. Část MaR, tj. návrh ovládání kompresorové stanice vč. signalizace servisních požadavků, alarmů, atd.
  6. Část vytápění se zpětným využitím odpadního tepla k ohřevu TUV nebo vytápění, včetně ekonomické a ekologické zprávy.
  7. Stavební část, tj. stavba nového objektu, stavební úpravy stávajících prostor včetně větrání, osvětlení, atd.
  8. Návrhy provozních řádů kompresorových stanic.

V případě, že jsme vyzváni k realizaci a není zpracován samostatný projekt, naše projekční oddělení vypracuje komplexní projektovou dokumentaci příslušné kompresorové stanice stlačeného vzduchu, která obsahuje jednotlivé části dle dohody a požadavků zákazníka.

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."