Během návštěvy proběhla prohlídka celého procesu výroby šroubových kompresorů a dále byl představen nový dohledový systém iCONN. Tento systém umožňuje dálkový dohled nad kompresorovou stanicí přes mobilní síť. Gardner Denver zařadil iCONN jako standardní výbavu šroubových kompresorů bez dalších vícenákladů. Společnost Veskom zároveň obdržela certifikát „Best Distributor 2017“.

Na závěr návštěvy byla pro účastníky zorganizována prohlídka muzea Porsche ve Stuttgartu.