Našemu stálému zákazníkovi Carborundum Elecrite a.s. jsme dodali centralizovanou vakuovou stanici s napojením na výrobní zařízení jako náhradu za lokální vakuové pumpy.

Na základě zjištěných potřeb jsme navrhli a dodali vakuovou stanici s dvěma kusy lamelových vývěv PNEUMOFORE, typ UV16 VS30 a odváděč kondenzátu PNEUMOFORE s filtrací pro bezproblémový chod vývěv. Dále jsme dodali a namontovali potrubí vakua ve strojovně i výrobní hale včetně kondenzátního hospodářství, dodávku a montáž vzduchotechniky ve strojovně vakua.

Celá dodávka a montáž je dílem týmu našich zkušených pracovníků napříč jednotlivými odděleními. Elektroinstalace SIL a SLP včetně úpravy elektrického rozvaděče ve strojovně a výrobní hale provedli naši elektrikáři podle projektové dokumentace našeho projekčního teamu. V současné době, kdy je kladen důraz na provozně ekonomické ukazatele, je u strojů instalováno měření vakua pro kontrolu úniků sondami CS INSTRUMENTS a čidly FESTO.

Neméně důležitou částí bylo zaškolení obsluhy vakuové stanice, která bude na tuto strojovnu dohlížet.

Společnost Carborundum je naším dlouholetým zákazníkem již od roku 2005, kdy jsme dodali první kompresory Garden Denver ES 45/7,5 a VS 60/7,5. Šlo o náhradu historického kompresoru Garden Denver model H19115ED vyrobený ve městě Quincy v USA v roce 1948. (Historický kompresor je vystaveného dnes v areálu naší společnosti Veskom.) Následovalo rozšíření kompresorové stanice o kompresor GD ESM45/7,5 v roce 2012. V loňském roce byly stávající kompresory osazeny monitorovacím zařízením iConn v rámci filozofie Průmysl 4.0.