• Zajištění náhradní zdroje stlačeného vzduchu během rekonstrukce (šroubový kompresor Gardner Denver ESM 45 F – vč. integrovaného kondenzačního sušiče)
  • Demontáž a likvidace stávajících kompresorů ČKD včetně potrubí stlačeného vzduchu a dalšího příslušenství
  • Stavební úpravy v daném rozsahu (vybourání betonových základů, abrazivní tryskání ocelových prvků, aplikace protikorozního nátěrového systému, aplikace primeru a vrchního povlaku, nová podlaha, a další stavební úpravy)
  • Dodávka a montáž nových kompresorů vč. příslušenství na úpravu stlačeného vzduchu
  • Potrubní propojení všech dodaných zařízení s technologií
  • KKS kódy pro celý dodaný systém stlačeného vzduchu
  • Uvedení systému stlačeného systému do provozu, zaškolení obsluhy

Nová technologie výroby stlačeného vzduchu je umístěna v objektu kompresorovny CHÚV.

Nová kompresorová stanice je vybavena: 2x kompresor Champion KSA 55/10 (výrobce Champion je součástí skupiny Gardner Denver), adsorpční sušič BEKO AC 415, 2x kondenzační sušiče MTA DEiT 101 včetně filtrace, a separátor voda/olej JORC s využitím stávajících venkovních vzdušníků.

Celková výkonnost kompresorové stanice činí (včetně požadované rezervy) 1140 m3/h při předpokládaném pracovním přetlaku.

Kompresory jsou vybaveny vzduchotechnickým potrubím pro odtah/využití odpadního tepla. Vzduchotechnické potrubí je v plně automatickém provozu léto/zimo. V případě poklesu teploty v kompresorové stanici je odpadním teplem tento prostor vytápěn, v případě vyšší teploty je odpadní teplo odváděno ven. Vzduch pro sání kompresorů zajištují dvě sací komory vybavené automatickým otevíráním dle potřeby provozu kompresorů.