U některých technologií je možné dosáhnout úspor nákladů tak, že se chladí pouze vzduchem bez nutnosti chodu kompresoru tzv. free-cooling. Pokud systém chladí technologické zařízení nebo průmyslové procesy, které jsou provozovány trvale po celý rok, tedy i při nízkých venkovních teplotách, je z hlediska spotřeby energie výhodné použít chladicí systémy s jednotkou volného chlazení. Tyto jednotky pracují, pokud je venkovní teplota dostatečně nízká, s nižším chladicím výkonem kompresorové části, nebo jsou zcela vypnuty. Právě kompresory jsou přitom tou součástí chladicího systému, jenž spotřebovává nejvíce energie. Chlazení pak zajišťují tepelné výměníky vzduch/voda, které tvoří nedílnou součást jednotky. Chladná voda je zajištěna – díky venkovnímu vzduchu a malé spotřebě energie ventilátorů – téměř zadarmo!

Zařízení využívající volné chlazení je vybaveno systémem, který využije nízkou venkovní teplotu i v případě, že nedokáže pokrýt celou tepelnou zátěž, ale jen její část Chladicí jednotka využívá vnější vzduch k předchlazení vody v systému, takže kompresory mají méně práce a nižší spotřebu elektrické energie. Tepelná zátěž, kterou musí ochladit výparník, je menší než u standardních chladičů fungujících za stejných podmínek. Existují proto tři provozní režimy:

Strojní chlazení: při teplotách nad 15 °C okolního vzduchu funguje jednotka stejně jako standardní chladič, chladící výkon je zajištěn kompresorovou jednotkou s chladivovým okruhem (pracují ventilátory i kompresory).

Kombinované chlazení: při teplotách 5 až 15 °C stačí venkovní vzduch odvádět jen část tepelné zátěže. Při poklesu venkovní teploty pod 15 °C spustí řídicí systém čerpadlo volného chlazení, případně se přenastaví třícestný ventil a voda je předchlazována ve free-coolingovém chladiči. (pracují ventilátory, čerpadlo volného chlazení a kompresory chladivového okruh, ovšem jen částečně).

Volné chlazení: pokud je venkovní teplota dostatečně nízká, dokáže free-coolingový chladič odvést celou tepelnou zátěž, aniž by musely běžet kompresory chladivového okruhu (pracují ventilátory a čerpadlo volného chlazení).

Aby byl návrh free-coolingového zapojení efektivní, měla by se pohybovat požadovaná výstupní teplota kapaliny nad +10 °C. Pak může být návratnost okolo 3 let. Není to ale pravidlo. Každá aplikace se musí posuzovat individuálně.

Potřeba chlazení bude v rámci 4. průmyslové r/evoluce neustále růst. To že se jedná o návratnou a efektivní investici dokazují příklady, s nimiž je možné se seznámit na www stránkách společnosti Veskom.

Výhody pro zákazníka

  • Úspora provozních nákladů.
  • Snížení motohodin na kompresoru z důvodu odpínání kompresorové jednotky v zimních měsících, kdy ji zastupuje free-coolingové chlazení.
  • V případě výpadku zdroje chladu v zimních měsících z důvodu poruchy, může free-cooling sloužit jako záložní zdroj chladu.
  • Snížení produkce CO2.

Půjčovna chladičů

Pro maximální komfort Vás, našich zákazníků a dalších zájemců, jsme zřídili půjčovnu chladičů. Chceme tím zajistit neomezený chod výroby a zabezpečit náhradní zdroj chladné vody v případě potřeby. Zapůjčené jednotky jsou používány k dočasnému zvýšení spotřeby chladu, jako náhradní při opravě chlazení. Disponujeme vlastními jednotkami, které jsou vždy před dodáním k zákazníkovi pečlivě zkontrolovány a připraveny na další provoz. Tyto jednotky lze také po uplynutí zápůjční či zkušební doby odkoupit. Standardně máme ve skladě chladiče od 4 do 180 kW, případně další dle dohody. Využít je můžete také k testům technologie i ke zkoušce, zda chladič bude splňovat zákazníkovy požadavky ještě před samotným objednáním nového chladiče.

Našim zákazníkům dále nabízíme možnost odprodání použitých chladicích jednotek za výhodné ceny. Jedná se o chladiče odkoupené od zákazníků z důvodu dodávky výkonnějšího zařízení, které jsou vždy otestovány, plně funkční a připraveny tak k prodeji dalšímu zákazníkovi. Tyto jednotky se také používají k zapůjčení.