Od vzniku firmy se zaměřujeme na tepelná čerpadla všech druhů. Naši specialisté jich namontovali už několik tisíc ve všech možných typech objektů.

Umíme vyřešit vše kolem tepla v objektu – včetně veškerých rozvodů s radiátory, konvektory, podlahovým, stěnovým či stropním topením atp. Sázíme na švédské a japonské stroje. Instalace vám rádi ukážeme.

Teplo a teplá voda jsou v každém domě nepostradatelné. Pracovníci servisního oddělení jsou připraveni případný problém vyřešit. Pravidelnými preventivními kontrolami mohou problémům předejít. Lze uzavřít servisní smlouvu a vše už pohlídají oni včetně povinností, které vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a dalších právních předpisů.

Dotace od letošního roku už nedostane ten, kdo by chtěl pořídit nový kotel na uhlí nebo na plyn, podpora je určena pro kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Pravidla změnila Evropská komise. Dotovaný kotel musí být výhradně určený pro spalování obnovitelného paliva.

Oficiální podmínky pro kotlíkové dotace 2017 – TZB-info