Topit, případně chladit v rozlehlých výrobních či administrativních objektech nebo rodinných domech, s sebou nese jasný požadavek investorů: šetřit na provozních nákladech.

Využití tepelných čerpadel je prvním krokem. Jsou ekologická a přinášejí nemalé úspory energie. Druhým je užití chladicího modulu VESKOM CM jako příslušenství k dodávaným tepelným čerpadlům. Modul umožňuje vyrábět chladicí vodu o teplotě až 6 °C nezávisle na tom, zda potřebujete současně vyrábět i topnou vodu, a to za jedny provozní náklady. V případě chlazení části domu se odebrané teplo může použít k vytápění jiné části domu, k ohřevu teplé vody, bazénu nebo se použije k regeneraci vrtů, a tudíž zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla v následujícím zimním období. Jedná se o kompaktní zařízení o velikosti rámu tepelného čerpadla, které obsahuje všechny potřebné komponenty, jež by se jinak musely na místě instalovat a montovat individuálně na stěny, strop apod., což zásadně usnadňuje a zkracuje průběh montáže strojovny, a zvyšuje její estetické hodnoty. Pokud uvažujete ve svém domě „jen“ např. se stropním chlazením, firma Veskom vám je schopna nabídnout menší a levnější variantu chladicího modulu zvanou VESKOM CMP. Tato varianta umožňuje vyrábět chladicí vodu v teplotě od 14 °C výše, v závislosti na požadavcích stropního chlazení v domě.  Jedná se o ještě kompaktnější zařízení, které je možné zavěsit na stěnu vedle tepelného čerpadla. Samozřejmostí je, že oba typy modulů jsou vybaveny řízením komunikujícími s regulací tepelného čerpadla. Oba typy tak díky své skladnosti zaberou ve vaší technické místnosti pouze minimum místa a přitom zajistí maximální tepelný komfort uvnitř vašeho domu nebo ve větších objektech.

„Jsme organizací s vlastním projektovým oddělením, kde naši specialisté navrhují systémy, které ve výsledku jsou technicky inovativní a některá technická řešení máme i patentově chráněná. Jako příklad bych uvedl výsledek práce Ing. Pavla Libory, který se svými kolegy vymyslel kompaktní řešení chladicího modulu. Strojovna s tepelným čerpadlem a tímto modulem je schopna vyrábět chlad i teplo současně. Řešení umožňuje efektivní využití jednoho zdroje s výsledkem dvou rozdílných nositelů energie. A kde se toho dá využít? Například v horkých dnech můžete systémem chladit váš dům a zároveň ohřívat teplou vodu nebo vodu v bazénu. Je to jen jednoduchý příklad, využití je daleko širší. A tím nejdůležitějším efektem je, že teplo a chlad vyrábíte za velice nízkých provozních nákladů (úspory 60 – 80 %) oproti standardním řešením,“ říká Ing. Václav Kahoun, vedoucí obchodního oddělení tepelná čerpadla společnosti Veskom.


Výhody chladicího modulu VESKOM CM

 • kompaktní samostojné provedení
 • jednoduchá instalace ke každému tepelnému čerpadlu typu země – voda
 • komunikace s regulací tepelného čerpadla
 • možnost vytápění a chlazení v objektu zároveň
 • maximální úspora provozních nákladů na chlazení v objektu
 • automatická volba mezi pasivním a aktivním chlazením na základě aktuálního stavu geotermálních vrtů:
  • pasivní chlazení = ochlazování chladicí vody pro objekt médiem ve vrtech bez potřeby spuštění kompresorového okruhu tč
  • aktivní chlazení = chladicí voda do objektu je vyráběna kompresorovým okruhem tč, přičemž vyrobené teplo je využito buď pro ohřev teplé vody, bazénové vody, topný systém nebo regeneraci vrtů
 • samostatné výhody pro chladicí a topný okruh